Сряда 19, Февруари 2020г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 18.02.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         По данни на Областна дирекция на МВР Хасково през 2020 година в Хасковска област изтича валидността на над 90 000 лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС.

Задължителния срок за подновяване на лична карта е до 30 /тридесет/ дни след датата на изтичане на валидността й. Заявление за подмяна на лични документи може да се подаде и преди да е изтекъл срока на валидност.

 

Публикувана на: 17.02.2020г.

Покана за общоградско поклонение в памет на Апостола на свободата Васил Левски

Публикувана на: 17.02.2020г.

  Конкурс за най-добро домашно бяло и червено вино реколта 2019 г

Публикувана на: 14.02.2020г.

  Празник на Виното

Публикувана на: 11.02.2020г.

Уведомление до заинтересованите лица по чл.26, ал.2 от ЗНА относно публикуван проект за изменение в Наредбата за общинската собственост

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 14.02.2020г.
Публикувана на: 14.02.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Публикувана на: 14.02.2020г.
Публикувана на: 14.02.2020г.
Публикувана на: 14.02.2020г.
Публикувана на: 14.02.2020г.
Публикувана на: 13.02.2020г.
Публикувана на: 13.02.2020г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.

Публикувана на: 13.02.2020г.

Касов отчет за изпълнение на Бюджета 01.01.2019г.- 31.12.2019г.

 

 

Публикувана на: 13.02.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

отосно открита процедура по набиране на предложения за изготвяне на бюджетна прогноза за периода 2021-2023г.

Публикувана на: 13.02.2020г.
Публикувана на: 18.02.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         По данни на Областна дирекция на МВР Хасково през 2020 година в Хасковска област изтича валидността на над 90 000 лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС.

Задължителния срок за подновяване на лична карта е до 30 /тридесет/ дни след датата на изтичане на валидността й. Заявление за подмяна на лични документи може да се подаде и преди да е изтекъл срока на валидност.

 

Публикувана на: 17.02.2020г.

  Конкурс за най-добро домашно бяло и червено вино реколта 2019 г

Публикувана на: 17.02.2020г.

Покана за общоградско поклонение в памет на Апостола на свободата Васил Левски

Публикувана на: 14.02.2020г.

  Празник на Виното