Вторник 12, Декември 2017г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 08.12.2017г.

Съобщение относно  възможността на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2018г. 

Публикувана на: 07.12.2017г.

8 борци в спортната десетка на Симеоновград

Кметът Милена Рангелова получи книгата на почетния президент на БФ Борба Валентин Йорданов - “Моята борба”

Публикувана на: 07.12.2017г.

Решение № ХА-7ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програмата за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2016-2020г.

Публикувана на: 06.12.2017г.

   СИМЕОНОВГРАД ПРАЗНУВА ДНЕС

Публикувана на: 06.12.2017г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА СИМЕОНОВГРАД ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАДА

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 11.12.2017г.

Заповед 648

Публикувана на: 08.12.2017г.

Отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.

Публикувана на: 08.12.2017г.

ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Публикувана на: 08.12.2017г.
Публикувана на: 08.12.2017г.

Съобщение относно  възможността на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2018г. 

Публикувана на: 07.12.2017г.

8 борци в спортната десетка на Симеоновград

Кметът Милена Рангелова получи книгата на почетния президент на БФ Борба Валентин Йорданов - “Моята борба”

Публикувана на: 07.12.2017г.

Решение № ХА-7ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програмата за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2016-2020г.

Публикувана на: 06.12.2017г.

   СИМЕОНОВГРАД ПРАЗНУВА ДНЕС

Публикувана на: 06.12.2017г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА СИМЕОНОВГРАД ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАДА