Вторник 18, Юни 2024г.

Избори за Народно събрание 11.07.2021г.

Публикувана на: 19.05.2021г. (обновена на: 09.07.2021 15:48:00)

Заповед №157/19.05.2021г. на Кмета на Община Симеоновград относно образуване на избирателни секции на територията на общината

Заповед №167/25.05.2021г. на Кмета на Община Симеоновград относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Покана изх.№ С-3207/28.05.2021г. за участие в консултации за определяне на съставите на СИК/ПСИК в предстоящите избори за Народно събрание на 11.07.2021г., публикувана на 28.05.2021г.

Приложение №1

Приложение №2

Решение №9-НС/ 25.05.2021г. на Рик Хасково

Решение №124-НС/26.05.2021г. на ЦИК

Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪКза произвеждане на избори за народни представители

Решение №17-НС/28.05.2021г. на РИК Хасково, Приложение №1 към решението

Уважаеми гласоподаватели, сайта на Главна Дирекция "Гражданска регистрация и Административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Сайтът може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/ Също така  може дасе  подава електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез https://regna.grao.bg/

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Заповед №185/03.06.2021г. на Кмета на Община Симеоновград относно поставяне на агитационни материали

Звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани..........

Определяне на секции за инвалиди

 График  обучения на членове на СИК и избиратели от РИК-29 Хасково

Обучение на СИК

Симеоновград

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

04.07.21г

10:30ч.

 

 

 

11:30-14:30ч.

 

 

 

 

място читалище Развитие

гр.Симеоновград

 

Уведомяваме Ви, че на 06.07.2021 година /вторник/ от 18.00 часа и от 19.00 часа в Спортна зала „ДРУЖБА“, находяща се на административен адрес: гр. Хасково, ул. „Драгоман“ № 2, лектор от фирма „СИЕЛА НОРМА“ АД ще проведе присъствено обучение с машините за гласуване на предстоящите парламентарни избори на 11.07.2021г.

       Обучението е с продължителност от 40-45 минути и е предвидено само за ръководството на секционните избирателни комисии в Хасковски 29-ти избирателен район.

Списък на заличените лица

Заповед опазване на обществения ред

Клипове  разясняващи начина на гласуване  с устройство за машинно гласуване https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/video

Плакат указващ начина на гласуване с устройство за машинно гласуване 

График за извозване на книжата и материалите за произвеждане на избори за Народно събрание 11.07.2021г. - на 10.07.2021г./събота/ начален час 11.00 часа

 

№ по ред на получаване

Марка

МПС

Регистр. номер

МПС

 

Шофьор

Секция

Маршрут за   разнасяне на изборните   материали от общината   до СИК на 03.04.2021г.

1

 

Мерцедес спринтер

Х0320ВН

Иван Динев   Тенев

01

ОбА – у-ще „Иван Вазов”

2

Мерцедес 814

Х9198ВН

Веселин Добчев Карамилев

02

ОбА – у-ще „Иван Вазов”

3

Ивеко

Х4517ВХ

Димо Петров Станков

03

ОбА – у-ще „Кл. Охридски“

4

Мерцедес спринтер

Х0320ВН

Иван   Динев Тенев

04

 

ОбА – у-ще „Кл. Охридски“

5

Мерцедес 814

Х9198ВН

Веселин Добчев Карамилев

08

ОбА – у-ще „Кл. Охридски”

6

Ивеко

Х4517ВХ

Димо Петров Станков

05

ОбА – у-ще „Отец Паисий”

7

Мерцедес спринтер

Х9198ВН

Иван   Динев Тенев

06

ОбА – у-ще „Отец Паисий”

8

Мерцедес 814

Х9198ВН

Веселин Добчев Карамилев

07

ОбА – у-ще Отец Паисий”

9

Ивеко

Х4517ВХ

Димо Петров Станков

09

ОбА – с.Свирково

 

 

10

11

12

 

Отокар

 

Х2244КС

 

Николай Нейков Тончев

10

11

12

ОбА – с.Троян – с.Дряново – с.Тянево

13

14

15

Сетра

Х9789КН

Валентин Радев Георгиев

13

14

15

ОбА – с.Калугерово – с.Навъсен – с.Пясъчево

16

Мерцедес спринтер

Х0320ВН

Иван Динев   Тенев

16

ОбА – Харманли- с.Поляново-с.Константиново

 

Маршрут за извозване на членовете на СИК от общината до секциите в селата  и 01 и 02 секция в Симеоновград на 11.07.2021г. 06.00 часа

Марка на   МПС

Регистр. номер

Шофьор

С-я №

Маршрут за   извозване на членовете   на СИК от   общината до секциите в   селата

1

Мерцедес спринтер

 

Х0320ВН

 

Иван   Динев Тенев

01

02

ОбА–у-ще „Иван Вазов”ОбА

2

Отокар

Х2244КС

Николай Нейков Тончев

10

11

12

ОбА – с.Троян - с.Дряново – с.Тянево - ОбА

3

Сетра

Х9789КН

Валентин Радев Георгиев

13

14

15

ОбА – с.Калугерово – с.Навъсен – с.Пясъчево

4

Ивеко

Х4517ВХ

 

 

Димо Петров Станков

16

ОбА –- Харманли –с.Поляново – с.Константиново -ОбА

5

Мерцедес 814

Х9198ВН

Веселин Добчев Карамилев

09

 

ОбА – с.Свирково – ОбА

 Списък на членовете на  СИК на територията на Община Симеоновград

 

Сподели: