Четвъртък 17, Юни 2021г.

Избори за Народно събрание 11.07.2021г.

Публикувана на: 19.05.2021г. (обновена на: 04.06.2021 09:16:00)

Заповед №157/19.05.2021г. на Кмета на Община Симеоновград относно образуване на избирателни секции на територията на общината

Заповед №167/25.05.2021г. на Кмета на Община Симеоновград относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Покана изх.№ С-3207/28.05.2021г. за участие в консултации за определяне на съставите на СИК/ПСИК в предстоящите избори за Народно събрание на 11.07.2021г., публикувана на 28.05.2021г.

Приложение №1

Приложение №2

Решение №9-НС/ 25.05.2021г. на Рик Хасково

Решение №124-НС/26.05.2021г. на ЦИК

Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪКза произвеждане на избори за народни представители

Решение №17-НС/28.05.2021г. на РИК Хасково, Приложение №1 към решението

Уважаеми гласоподаватели, сайта на Главна Дирекция "Гражданска регистрация и Административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Сайтът може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/ Също така  може дасе  подава електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез https://regna.grao.bg/

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Заповед №185/03.06.2021г. на Кмета на Община Симеоновград относно поставяне на агитационни материали

Сподели: