Събота 20, Юли 2024г.
Банкова сметка

Кодове за видове плащане

IBAN: BG11STSA93008400400100
BIC:
STSABGSF
БДСК АД, клон Харманли

ЕИК/БУЛСТАТ на Община град Симеоновград: 000903729

            С указание на Министерство на финансите се регламентират образците на „Платежно нареждане за плащане от/ към бюджета“ и на „Вносна бележка /платежно нареждане за наличен паричен превод/за плащане към бюджета.

            Една от основните промени в платежните документи от/към бюджета, касаещи плащането на местни данъци и такси, е свързана с опционалното попълване на поле „Код за вид плащане“.

            За улеснение на гражданите и фирмите прилагаме образци на „Платежно нареждане за плащане от/ към бюджета“ и на „Вносна бележка /платежно нареждане за наличен паричен превод/за плащане към бюджета и наименование на кодовете за вид плащане на местни данъци и такси.

Файлове:

Платежно нареждане за плащане от към бюджета  pdf      word 

 Кодове за вид плащане.pdf

Вносна бележка   pdf      word

Сподели: