Сряда 24, Април 2024г.
Публикувана на: 23.09.2022г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК,

Във връзка с предстоящите обучения на 24 и 25 септември 2022 г. с начален  час 10:00 ч. и 12:00 ч., моля да последвате линковете по-долу.

24.09 10:00

 Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI4ZTc5NDMtODJiNC00NzU1LWJlMTMtOTBhZmEzMzUxNTVl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
   
24.09 12:00
 Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI0NGIwMjktZDBhNi00ZWQzLWFjNGYtYzBkOGE2YTQ2OWRm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
   
25.09 10:00
 Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ1ODAwMmItOGYxYy00NDE2LWIyOWMtM2E1OTkzYzQxM2U2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
 25.09 12:00
 
Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdlYTQ3YzktMzk1ZC00NzU3LWI3MzQtOTdiYjE2MDYwYjZl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
Сподели: