Сряда 04, Октомври 2023г.
Публикувана на: 12.10.2022г.


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци в частични избори на 23 октомври 2022 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община СИМЕОНОВГРАД
         населено място С.СВИРКОВО, кметство ..............................., секция № 009
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ГАЛЯ                 АЛЕКСАНДРОВА         МИХАЛЕВА
         ДИМИТЪР              ИВАНОВ               ВАСИЛЕВ
         ИВАНКА               ТОНЕВА               ТЯНЕВА

Сподели: