Вторник 18, Юни 2024г.

 

 

DSC_4785_modified

Светлана Манолова Стоева

Телефон: 03781 23 52 begin_of_the_skype_highlighting БЕЗПЛАТНО 03781 23 52 end_of_the_skype_highlighting

 Чл. 24. от ЗМСМА(1) Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

Чл. 25. Председателят на съвета:

1. свиква съвета на заседание;

2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;

3. ръководи заседанията на съвета;

4. координира работата на постоянните комисии;

5. подпомага съветниците в тяхната дейност;

6. представлява съвета пред външни лица и организации.

 

Сподели: