Събота 20, Юли 2024г.

Jivko_Chakarov

Живко Чакъров - Заместник-кмет на Община Симеоновград

Телефон:03781 20 29

ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ:

1. Общинска собственост

2. Общински пазар

3. Териториално и селищно устройство /строителство/

4. Пътна мрежа /зимно поддържане, маркировка, пътни знаци и др./

5. Селско и горско стопанство

6. Чистота и управление на отпадъците

7. Транспорт

8. Улично осветление

9. Гробищни паркове

10. Озеленяване

11. Координация с държавни институции 

 

Сподели: