Сряда 06, Декември 2023г.

Кметство

 

 

Име , фамилия

 

 

Телефон / Електронна поща

 

 

с.Калугерово

 

 

 

 

 

Станислава Павлова Станкова-кмет на кметство

 

 

03782 2220

s.stankova@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Пясъчево

 

 

Светлана Петрова Маринова-кметски наместник

 

 

03782 2235

s.marinova@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Свирково

 

 

Пеньо Александров Стоянов-кмет на кметство,

 

 

03783 2220

p.stoyanov@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Константиново

 

 

Димитър Митев Дончев-кмет на кметство

 

 

03784 2220

d.donchev@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Троян

 

 

Катя Панева-кмет на кметство

 

 

03785 2220

 

с.Навъсен Елена Костова- кмет на кметство  
с.Дряново Добрина Георгиева-кметски наместник

d.georgieva@simeonovgrad.bg

 (03785)2420

     
Сподели: