Сряда 22, Май 2024г.

Кметство

 

 

Име , фамилия

 

 

Телефон / Електронна поща

 

 

с.Калугерово

 

 

 

 

 

Станислава Павлова Станкова-кмет на кметство

 

 

03782 2220

0889933050

s.stankova@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Пясъчево

 

 

Светлана Петрова Маринова-кметски наместник

 

 

03782 2235

0882385766

s.marinova@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Свирково

 

 

Пеньо Александров Стоянов-кмет на кметство,

 

 

03783 2220

0889933081

p.stoyanov@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Константиново

 

 

Димитър Митев Дончев-кмет на кметство

 

 

03784 2220

0889933122

 d.donchev@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Троян

 

 

Катя  Славова Панева-кмет на кметство

 

 

03785 2420

0888936392

k.paneva@simeonovgrad.bg

 

с.Навъсен Елена Тенева Костова- кмет на кметство

03786 2220

0889933025

e.kostova@simeonovgrad.bg

 

 

с.Дряново Добрина Станчева Георгиева-кметски наместник

0876629433

d.georgieva@simeonovgrad.bg

 03785 2420

 

 

с.Тянево Илияна Александрова Асенова- кмет на кметство

03787 2220

0889933096

i.asenova@simeonovgrad.bg

Сподели: