Четвъртък 23, Септември 2021г.

Кметство

 

 

Име , фамилия

 

 

Телефон

 

 

с.Калугерово

 

 

 

 

 

Светлана Федоровна Станкова-кметски наместник

 

 

03782 2220

 

 

 

 

 

с.Пясъчево

 

 

Светлана Петрова Маринова-кметски наместник

 

 

03782 2235

 

 

 

 

 

с.Свирково

 

 

Иванка Пенева Делчева-кмет

 

 

03783 2220

 

 

 

 

 

с.Константиново

 

 

Димитър Митев Дончев-кметски наместник

 

 

03784 2220

 

 

 

 

 

с.Троян

 

 

Красимира Ангелова-кметски наместник

 

 

03785 2220

 

 

 

 

 

с.Дряново

 

 

Добрина Станчева Георгиева-кметски наместник

 

 

03785 2420

 

 

 

 

 

с.Навъсен

 

 

минка Стратиева Делижекова-кметски наместник

 

 

03786 2220

 

 

 

 

 

с.Тянево

 

 

Илияна Асенова-кметски наместник

 

 

03787 2220

 

 

 

Сподели: