Четвъртък 30, Март 2023г.

Кметство

 

 

Име , фамилия

 

 

Телефон / Електронна поща

 

 

с.Калугерово

 

 

 

 

 

Станислава Павлова Станкова-кметски наместник

 

 

03782 2220

s.stankova@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Пясъчево

 

 

Светлана Петрова Маринова-кметски наместник

 

 

03782 2235

s.marinova@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Свирково

 

 

Пеньо Александров Стоянов-кмет на кметство,

 

 

03783 2220

p.stoyanov@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Константиново

 

 

Димитър Митев Дончев-кметски наместник

 

 

03784 2220

d.donchev@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Троян

 

 

Красимира Ангелова-кметски наместник

 

 

03785 2220

k.angelova@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Дряново

 

 

Добрина Станчева Георгиева-кметски наместник

 

 

03785 2420

d.georgieva@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Навъсен

 

 

Минка Стратиева Делижекова-кметски наместник

 

 

03786 2220

m.stratieva@simeonovgrad.bg

 

 

 

 

с.Тянево

 

 

Илияна Асенова-кметски наместник

 

 

03787 2220

i.asenova@simeonovgrad.bg

 

 

Сподели: