Петък 25, Септември 2020г.

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Публикувана на: 15.02.2019г.

СПРАВКА

по чл.26, ал.5 от ЗНА

 

            Относно: Проект на Наредба за управление на отпадъците територията на Община Симеоновград

 

            На 07 януари 2019г. на табло за обяви и на официалната интернет-страница на Община Симеоновград беше публикувано уведомление до всички заинтересовани лица по чл.26, ал.2 от ЗНА относно проект на Наредба за управление на отпадъците територията на Община Симеоновград. Срокът за предложения и становища на проекта беше 30 дни от публикуването му. В този срок няма постъпили предложения и становища от граждани и юридически лица.

 

От Общинска администрация

15.02.2019г.

Сподели: