Четвъртък 24, Септември 2020г.

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Публикувана на: 10.04.2019г.

СПРАВКА

 

по чл.26, ал.5 от ЗНА

 

 

 

            Относно: Проект за изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград

 

            На 08 март 2019г. на табло за обяви и на официалната интернет-страница на Община Симеоновград беше публикувано уведомление до всички заинтересовани лица по чл.26, ал.2 от ЗНА относно проект за изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград. Срокът за предложения и становища на проекта беше 30 дни от публикуването му. В този срок няма постъпили предложения и становища от граждани и юридически лица.

 

 

 

От Общинска администрация

10.04.2019г.

Сподели: