Понеделник 27, Май 2024г.

План за интегрирано развитие на Община Симеоновград

Публикувана на: 15.03.2021г.

Уважаеми граждани на Община Симеоновград,

Представяме на Вашето внимание онлайн въпросник свързан с разработването на План за интегрирано развитие на община Симеоновград за периода 2021-2027 г. (ОПИР), който е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Въпросникът може да попълните до 05.04.2021 г. тук: https://forms.gle/h9f4KLKd1JNGeJJ49

Проучването е анонимно и цели да се осигури получаване на обратна връзка и широко обществено включване в процеса на формиране и прилагане на местна политика за интегрирано устойчиво развитие на основата на принципа за партньорство и сътрудничество.

Събраната информация ще бъде използвана само и единствено за целите на анализа на социално-икономическото състояние и формулиране на визия, политики, цели и приоритети в развитието на общината.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Симеоновград за периода 2021-2027 г., може да изпратите на teamcontract@gmail.com

Благодарим за Вашето участие!

Сподели: