Вторник 18, Юни 2024г.

Симеоновград е сравнително малка община с население (по постоянен адрес към 17.07.2012 г.) 9582 души. В община Симеоновград липсват населени места, които да са обезлюдени, въпреки че територията не е гъсто населена. Средната гъстота на населението е по-ниска от тази за областта и страната. Урбанизираността на територията е изключително висока и достига 73,32% градско население.

На територията на общината има 9 населени места. Общинският център -Симеоновград с население 7701 души и 8 села с общ брой жители 1881 души.

Общината е типичен селски район с характерните за тази група особености и проблеми.

Сподели: