Четвъртък 23, Септември 2021г.

СУ”Св.Климент Охридски”

Училището е основано през 1945г. като пълна гимназия. През 1990г. с решение на Учителския съвет, то е преименувано в СОУ”Св.Кл.Охридски”. Днес се обучават над 400 ученици,подготвяни от високо квалифицирани преподаватели. Разполага с кабинети по чуждоезиково обучение, 4компютърни кабинета с локална мрежа и постоянна интернет връзка. В сградата на училището има добре оборудван физкултурен салон, както и две спортни площадки. Учениците получават своевременна медицинска помощ, грижа за здравния им статус и информация по здравни теми.

Училището предлага професии и специалности, актуални и съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда. Профил:Технологичен-Информационни технологии е открит през учебната 2001/2002 година и съществува вече десет години.От учебната 2011/2012 училището обяви прием по специалността”Производство на кулинарни изделия и напитки „ професия - “Готвач”.

Директор:Теодоринка Илиева Иванова

Адрес:Симеоновград, ул.Христо Ботев № 37

Телефон: 03781 20 41 begin_of_the_skype_highlighting БЕЗПЛАТНО 03781 20 41end_of_the_skype_highlighting

ОУ”Иван Вазов”

Училището съществува от 1921год. като прогимназия с един клас. През годините класовете се увеличават. През 1971г.прогимназия”Иван Вазов” чества своя 50 годишен юбилей, за постигнати резултати училището е наградено с орден”Кирил и Методий”-I степен.

На 07.05.1998г.с решение на Общински съвет се сливат НУ В.Левски и прогимназия Ив.Вазов.На следващата година със заповед на министъра на образованието се преименува в ОУИван Вазов”.

В края на учебната 2004/2005год. в училището се открива компютърен кабинет с 10 компютъра, където учениците се обучават в СИП по информационни технологии. Богати са традициите в учебно-възпитателната работа на училището. Професионализмът на учителите и отговорността им в работата дават и добрата подготовка на учениците от 7 и 8 клас. През последните години в училището се обучават от 180-200 ученици.

Директор: Светла Атанасова

Адрес:Симеоновград, бул.Съединение №106

Тел: 03781 21 03 begin_of_the_skype_highlighting БЕЗПЛАТНО 03781 21 03end_of_the_skype_highlighting

НУОтец Паисий

НУ Отец Паисийе училище с добър авторитет и традиции. През неговата 142 годишна история са оставили неповторима диря директории, учители и ученици. Гордост за училището са известни личности учили тук- преподаватели, лекари, спортисти и др.

Желанието на колектива е да дава все повече сили за постигане на качествено образование. Провеждат се разнообразни извънкласни и извънучилищни форми, които спомагат за изграждане на умения ,труд и постоянство. Разполага с компютърен кабинет и модерен физкултурен салон. Към момента се обучават 260 ученици от много добре квалифициран персонал.

Директор: Светлана Стоева

Адрес: Симеоновград, ул.Иван Арнаудов №10

Телефон: 03781 20 07 begin_of_the_skype_highlighting БЕЗПЛАТНО 03781 20 07end_of_the_skype_highlighting

Сподели: