Четвъртък 22, Февруари 2024г.

На територията на община Симеоновград съществуват две детски градини:

Целодневна детска градина”Зорница”е построена през 1972г. Работи с 4 целодневни и 1 полудневна група, 10 педагози, 5 помощник-възпитатели и 3 обслужващ персонал. В детската градина се възпитават и обучават средно 120 деца. Приоритет в работата е осъществяване на качествен и ефективен възпитателно-образователен процес, вследствие на което децата растат здрави, мислещи, добре подготвени за училището и живота.

Към ЦДГ”Зорница”съществува и филиал в с.Тянево.Там се обучава една група от 13 деца .

Директор: Евдокия Иванова

Телефон за контакти: 03781 20 89

Целодневна детска градина “Детство” се намира в квартал Злати дол. Обучават се около 50 деца, разпределени в две групи.Сградата е масивна, двуетажна, с просторни занимални и физкултурен салон. Дворът е оборудван с люлки, катерушки и пързалки. Обучават се около 50 деца, разпределени в две групи.

Директор: Н. Мирчева

Телефон за контакти: 03781 35 52

Сподели: