Понеделник 27, Май 2024г.

Народно читалище „Развитие 1882” гр.Симеоновград

Адрес за кореспонденция: 6490 гр.Симеоновград, обл.Хасково ,ул.”Търговска № 5”,

тел.: 03781/ 31-82 от 08.00 до 17.00 часа

Читалището е основано 1882 година от Пенка Хаджиандонова /Шишманова/ учителка. Родена в гр. Ст.Загора – 1861г., починала в гр.София 1917 година.

В настоящето : Председател на Настоятелството – Стоян Кунчев,

Читалищен секретар – Ваня Стаменова

Настоятелство: Стоян Кунчев, Ваня Стаменова, Таня Антонова, Цветко Пенев, Янко Кунчев

Читалището разполага със салон – 355 места.

Отдели: библиотека с читалня, информационен отдел с ИКТ оборудване. Безплатен достъп до информация и комуникации за населението по Програма „Глобални библиотеки България”. Библиотечен фонд: 59000 библиотечни единици, абонирани периодични издания – 11 броя. Библиотечно информационно обслужване от квалифицирани библиотекари.

Работно време от 8.00 до 17.00 ч. почивни дни събота и неделя.

Клуб „Библиотека” в квартал Злати дол с библиотечен фонд над 3000 библиотечни единици и абонирани периодични издания 5 броя, с работно време от 10.00 до 12.00 ч. почивни дни събота и неделя.

Художествена самодейност: музикални и танцови формации

Вокална група „Водолей” за стари градски песни с ръководител Руси Стайков;

 Школа за фолклорни танци /”релакс”/ с ръководител Живко Каменски;

Школа за модерни танци „хип хоп” с ръководител Миглена Бинева;

Формация „Лазарки” към клуб „Библиотека”.

 Народно читалище “ Просвета-1930 “ с. Дряново

Открива се 1930 год. През 2011 год. на сградата на читалишето е извършен ремонт. Подменена е дограмата и е санирана сградата. Извършен е и вътрешен ремонт на киносалона и библиотеката. Подменен е библиотечният фонд.

 Народно Читалище “ Пробуда 1928 “ с. Константиново

Създадено през 1928 г. от учителя Петър Димов. Целта на читалището е развитие и обогатяване на културния живот, социалната образователна дейност, запазване на местните обичаи и традиции и осигуряване на достъп до информация за всички слоеве на населението. Тъй като в селото няма функциониращ пенсионерски клуб, читалището функционира и като клуб на жените. Сбирките се провеждат всяка сряда.

 Народно Читалище “ Искра 1936 “ с. Калугерово

Създадено през 1936 год. Има сформирана и действаща фолклорна група, която взима участия в обявените областни и общински фестивали . През 2012 год. печелят Наградата на Кмета на Община Симеоновград на проведения фолклорен фестивал “ Златна есен “. Читалищната библиотека в селото се посещава както от възрастни, така и от млади хора.

Народно Читалище “ Христо Ботев “ с. Свирково

Читалището е основано на 08.02.1927 год. Има 52 читалищни членове.Разполага с библиотечен фонд от 10104 издания и 73 читатели. В началото на всяко тримесечие се провежда заседание на Читалищното настоятелство. Всеки четвъртък се провеждат сбирки на жените на НЧ “ Хр. Ботев “. Има действаща група за автентичен флклор.

 Народно Читалище “ Пробуда – 1930 “ с. Навъсен

Читалището е създадено през 1962 год. и действа вече цели 50 години. Има създадена и действаща група за изворен фолклор “ Родолюбие “, в която участват 12 жени от селото. Художествен ръководител на групата е Недялка Минчева. Групата се е представяла винаги на ниво на национални, международни и общински фестивали и конкурси.

 

Сподели: