Неделя 26, Септември 2021г.

Информация /общ текст/ по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) No 1024/2012 г.

Публикувана на: 20.02.2019г.

Информация

Сподели: