Неделя 26, Септември 2021г.
наименование на услугата нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)
Необходими документи срок цена
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране Закон за движението по пътищата - чл. 99 а 1.Заявление;                                                                                2. Решение на експертна лекарска комисия №                         3. Лична карта  № ......., изд. на ..........от  …. /удостоверение  за раждане за лица под 16г./                                  4.Пълномощно /при подаване от упълномощено лице/                                         5. Лична карта  № .........., изд. на ....... от ……/ на упълномощеното лице/                                                                    6. Актуална снимка    7 дена 0.00 лв
Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметрова дейност Наредба №34/06.12.1999г. на Министерство на транспорта и съобщенията - чл.21, ал.1, т.16 1.Заявление.    30 дни 10.00 лв

 

Сподели: