Четвъртък 22, Октомври 2020г.
 
За да заредите страницата изберете:
- "Continue to this site"/"Продължете напред" за Internet Explorer
- "I understand the risks"/"Разбирам опасностите" за Mozilla Firefox
- "Proceed anyway" /"Продължаване напред въпреки това" за Google chrome

Сертификатът се генерира от сървърите на Община Симеоновград. Сертификатът е надежден.

При проблем със зареждането на страницата,

моля свържете се с нас на телефон : 03781 / 2202

Сподели: