Неделя 24, Октомври 2021г.

Информация за начини на плащане на местни данъци и такси:

Уважаеми граждани ,

дължимите местни данъци и такси можете да платите :

1.Касово - в салона на МДТ на ул. "Янко Сакъзов"№24 - каса ;

за информация тел: 03781 22 02

2.По банков път :

БАНКА ДСК - Харманли

BIC  - STSABGSF

IBAN - BG11STSA93008400400100

Основание за вид плащане:

442100- данък недвижими имоти;

442400- такса битови отпадъци;

442300- данък превозно средство;

448007- административни услуги. 

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАЩА ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД САМО ПО ЕГН ИЛИ

ЕИК ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО
 
Община Симеоновград пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората
вече могат да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да
е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия
свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и
много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а
на фирмите.
 
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на
всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След
като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я ползва
винаги. ИПЕЙ работи и на английски език, така че може да се ползва без
проблем от чужденци.
 
Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лев и максимум 5 лева
върху цялата сума за годишен данък - общо сграда, смет и автомобил.
Таксата за интернет плащането е 0.40 лева за една транзакция.
 
По новия начин местните данъци може да се плащат без да се носят
печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се
попълват каквито и да са документи. ИЗИПЕЙ към момента има 2 195 офиса в
цяла България.
 
Подробна информация, къде се намират всички офиси на ИЗИПЕЙ в България,
може да видите ето тук: http://www.easypay.bg/?p=offices_list. Те са с
гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в
почивни, и празнични дни.
 
Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно
гражданите. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и пести
време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи.

 

Сподели: