Неделя 09, Август 2020г.

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация може да изтеглите от ТУК

Сподели: