Вторник 18, Юни 2024г.

 

Уважаеми потребители на административни услуги от община Симеоновград,

Уведомяваме Ви,че може да заявявате извършването на административни услуги чрез:

 • заявление изпратено с лицензиран пощенски оператор на адрес:
  гр.Симеоновград, област Хасково, пл. "Шейновски" 3 за ОБЩИНА Симеоновград;

 • устно заявено искане за извършване на услугата
  Протокол за устно заявена услуга (ОБРАЗЕЦ)

 • заявление подадено на гишето за административно обслужване в ОбА Симеоновград
 • чрез електронната поща на общината e-mail: obshtina@simeonovgrad.bg

Електронните заявления за административни услуги подадени чрез e-mail, трябва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подпис

 • по електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук

За да заявите услуга:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

В заявлението може да посочите начина, по който желаете да получите издадения административен акт:

 • лично на място в съответното звено,
 • по електронен път на имейл адрес посочен от заявителя
 • чрез сигурно електронно връчване,
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 При посочване  в заявлението начин -„чрез лицензиран пощенски оператор“ Ви уведомяваме, че пощенските разходи са за сметка на заявителя.

 Услугите могат да бъдат заплатени на място на гише в общинска администрация, или по банков път на посочената сметка:

IBAN: BG11STSA93008400400100
 BIC: STSABGSF
 БДСК АД, клон Харманли

 Код за такси Административни услуги : 44 80 07

Сподели: