Неделя 19, Септември 2021г.

Покана  относно публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020г.

Публикувана на: 16.04.2021г.

ПОКАНА

от Светлана Манолова Стоева-Председател на Общински съвет

Симеоновград

  

До

 Гражданите на Община Симеоновград

Уведомяваме Ви, че на 23 април 2021г. от 13.00 часа в зала № 14 в сградата на общинска администрация Симеоновград ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:   /п/

                               /СВЕТЛАНА СТОЕВА/

Сподели: