Вторник 18, Юни 2024г.

Детска ясла"Пролет"

Детска ясла “Пролет”-Симеоновград е общинско заведение,основано през 1961 г. То е здравно-профилактично и възпитателно заведение, в което се отглеждат и възпитават деца на възраст от 10 мес. до 3 год. възраст.

Детска ясла “Пролет” е постоянна с 40 бр.легла и смесени групи/дневни и седмични/. Дневната група обслужва деца,на които родителите работят или отглеждат други деца.Седмичната група обслужва деца, на които родителите ходят на смени или са самотни майки.

В детската ясла се осигуряват условия за нормално физическо и психическо развитие на децата,чрез правилна организация,методи за отглеждане,храна и предпазване от заболявания.За тези неща се грижат много добре обучени медицински специалисти-мед.сестри.

Към детската ясла е прикрепена Детска кухня, която е единствена в града и обслужва 31 бр.деца. Храната отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм.

Управлението и ръководството на детската ясла се осъществява от директор - Лилия Видева.

Телефон за връзка : 03781 21 32 begin_of_the_skype_highlighting БЕЗПЛАТНО 03781 21 32end_of_the_skype_highlighting

 

Сподели: