Събота 20, Юли 2024г.

Църква “ Св. Николай “гр. Симеоновград

Местно поделение на Българската православна църква. Открита през 1845г.

Църковно настоятелство:

  1. Свещеноиконом – Димитър Георчев Георчев – председател
  2. Мария Вълчева Вълчева
  3. Тонка Тодорова Аргирова
  4. Мария Николова Колева
  5. Георги Господинов Тишев
  6. Кина Стовнова Мишова
  7. Надежда Александрова Темникова

Църква “Св.Богородица”- намира се в квартал Злати дол. Открита е през 1860 год.Обслужва се от Свещеноиконом – Димитър Георчев Георчев.

В с. Навъсен се намира църквата ”Св.Петка”. Построена е с дарителство от населението. Освещава се през 1935год.

В с. Калугерово е построен храм “Св.Илия” през 2008 г.

В с. Константиново-църква”Св.Константин и Елена”-построена през 1936год.

В с. Дряново се намира църквата ”Св.Йоан Богослов”.

В с. Свирково църквата”Св.Андрей” е открита на 21май 2005г.от Симеон Сакскобурготски и старозагорския митрополит.

В с. Троян църквата”Св.Георги” е построена през 2006г.

Сподели: