Сряда 06, Декември 2023г.

ДСП

Домашен Социален Патронаж Симеоновград

 

На 01.04.2020 г. Домашен Социален Патронаж Симеоновград се премести в обновена сграда на нов адрес – ул. Търговска № 25. Помещението бе обзаведено и оборудвано по проект от фонд „Социална закрила” „Модернизиране и обзавеждане на Домашен социален патронаж в общ. Симеоновград на стойност  26 966.25 лева с включени ДДС. Община Симеоновград осигури собствено финансово участие в размер на 2 996.25 лева с включен ДДС. С предоставените ни средства се закупиха:

Услугата, предоставяна от Домашен социален патронаж, гр.Симеоновград съответства на нуждите на населението на общината, по-голяма част от което е в пенсионна възраст. Социалните услуги, на които общината е доставчик, в т.ч. ДСП са основни инструменти за съхранение на човешките права и достойнство на гражданите ни.

От 01.05.2020 г. ДСП ще работи с капацитет от 100 потребители.

Вътрешни правила

Сподели: