Вторник 19, Януари 2021г.

Заповед за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация на   УПИ IV-391 и УПИ VIII-391 кв. 24 на гр. Симеоновград,  обл.Хасково. 

 
Публикувана на: 21.05.2020г.

Заповед 296

Сподели: