Четвъртък 22, Октомври 2020г.

Покана

за обществено обсъждане на Общ Устройствен План на община Симеоновград......

Публикувана на: 15.10.2020г. (обновена на: 15.10.2020 16:24:00)

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл.126, ал.4, т.2  от ЗУТ Община Симеоновград съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Oкончателен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Симеоновград.

Цялата документация може да се види на информационен портал на Община Симеоновград: http:// www.simeonovgrad.bg./  

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.11.2020 г. от 13,00 часа в сградата на общинска администрация Симеоновград в гр. Симеоновград, община Симеоновград.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в сградата на Община Симеоновград се приемат и писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси, относно посочените документи.

За предоставяне на допълнителна информация при необходимост:  Лице за контакт: арх.Васил Василев – главен архитект при Община Симеоновград; Тел.: +359 ( 888 459 589 )

 

 

 

Милена Рангелова    /п/                                

Кмет на Община Симеоновград     

 

Общ устройствен план

Графики

Сподели: