Неделя 24, Януари 2021г.

Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ обявява на Славка Грудева Дочева, Донка Колева Илиева, Ирина Жекова Колева и Николай Минов Колев като заинтересувани лица заповед № 589 от 07.12.2020 г. на Кмета на община Симеоновград,

Публикувана на: 07.01.2021г.

Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ обявява на Славка Грудева Дочева, Донка Колева Илиева, Ирина Жекова Колева и Николай Минов Колев като заинтересувани лица заповед № 589 от 07.12.2020 г. на Кмета на община Симеоновград, с която се одобрява изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /Плана за регулация/ на УПИ X – 145 и УПИ ХI  – 141 в кв. 14 по действащия план на с. Дряново, общ. Симеоновград, обл. Хасково.

Заповедта и проекта може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване, съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ чрез община Симеоновград пред административен съд в 14-дневен срок от съобщаването и.

Сподели: