Неделя 24, Януари 2021г.

Заповед № 11 от 08.01.2021г за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация/      на УПИ XI - 46, в кв.6  с обхват  УПИ XI- 46 и УПИ VIII - 45 в кв.6     по плана на  с. Дряново,  общ. Симеоновград,  обл. Хасково.

Публикувана на: 08.01.2021г.

Заповед 11

Сподели: