Вторник 02, Март 2021г.

Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ обявява на Кана Желева Велева, Иванка Желязкова Параскова-Карушкова, Иванка Господинова Тодорова, Мария Вълчева Колева, Мирослава Иванова Златева, Иван Димитров Петков, Виолета Любомирова Господинова, Любомир Бончев Господинов, Ради Господинов Дойков и Дончо Митев Иванов,  като заинтересувани лица заповед № 590 от 07.12.2020 г. на Кмета на община Симеоновград

Публикувана на: 18.01.2021г.

Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ обявява на Кана Желева Велева, Иванка Желязкова Параскова-Карушкова, Иванка Господинова Тодорова, Мария Вълчева Колева, Мирослава Иванова Златева, Иван Димитров Петков, Виолета Любомирова Господинова, Любомир Бончев Господинов, Ради Господинов Дойков и Дончо Митев Иванов,  като заинтересувани лица заповед № 590 от 07.12.2020 г. на Кмета на община Симеоновград, с която се одобрява изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /Плана за регулация/ на УПИ VI – 6, УПИ V – 27 и ПИ 26 в квартал 7 по действащия план на с. Пясъчево, общ. Симеоновград,  обл. Хасково.

Заповедта и проекта може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване, съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ чрез община Симеоновград пред административен съд в 14-дневен срок от съобщаването и.

Сподели: