Вторник 02, Март 2021г.

Заповед № 20 от 13.01.2021г. за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация/ на УПИ XVII- 1788, в кв.104  с обхват  УПИ XVII- 1788 и УПИ II-1787, в кв.104  по плана на  гр. Симеоновград,  обл. Хасково.  

Публикувана на: 19.01.2021г.

Заповед 20

Заповед № 20 от 13.01.2021г. за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация/ на УПИ XVII- 1788, в кв.104  с обхват  УПИ XVII- 1788 и УПИ II-1787, в кв.104  по плана на  гр. Симеоновград,  обл. Хасково.  

Сподели: