Неделя 19, Септември 2021г.

  Заповед № 171 от 26.05.2021г. на Кмета на Община Симеоновград.........

  
Публикувана на: 26.05.2021г.

Заповед № 171 от 26.05.2021г. на Кмета на Община Симеоновград за

  1. Одобряване на задание за изработване комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за инвестиционна инициатива – „Изграждане на сграда за КОО”  в УПИ IV - 909 , кв. 46 по плана на   гр. Симеоновград
   2. Разрешаване  изработване на  комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за инвестиционна инициатива – „Изграждане на сграда за КОО”  в УПИ IV - 909 , кв. 46 по плана на   гр. Симеоновград.
Сподели: