Неделя 26, Септември 2021г.

Заповед №182 от 28.05.2021г за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация на УПИ II-139, кв. 21 по плана  на с. Калугерово,    общ. Симеоновград,     обл. Хасково. 

Публикувана на: 02.06.2021г.

Заповед 182

Сподели: