Четвъртък 23, Септември 2021г.

Заповед № 198 от 09.06.2021г за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация на УПИ V-за жилищно строителство и магазини, кв. 133 по плана  на  гр. Симеоновград,  обл. Хасково. 

Публикувана на: 09.06.2021г.