Неделя 26, Септември 2021г.

Заповед № 213 от 18.06.2021г за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация/     на   УПИ V - 147, в кв. 22 с обхват на  УПИ V – 147 и IХ - 148, в кв. 22  по плана на  с. Навъсен,  общ. Симеоновград,  обл. Хасково.  

Публикувана на: 18.06.2021г.

Заповед № 213

Сподели: