Неделя 26, Септември 2021г.

Заповед № 214 от 18.06.2021г за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация на   УПИ II - 57 и УПИ III - 57, кв. 3 по плана  на с. Пясъчево,  общ.Симеоновград,  обл. Хасково. 

Публикувана на: 18.06.2021г.

Заповед № 214

Сподели: