Неделя 26, Септември 2021г.

Заповед № 215 от 18.06.2021г за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация/      на на   УПИ IV - 98, в кв. 28 с обхват на  УПИ IV – 98, II - 99,  III - 99 и VI - 97, в кв. 28  по плана на  с. Тянево, общ. Симеоновград,  обл. Хасково.  

Публикувана на: 18.06.2021г.

Заповед № 215

Сподели: