Неделя 26, Септември 2021г.

Заповед № 216 от 18.06.2021г за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация/      на УПИ III - 239, в кв.19  с обхват  УПИ III – 239 и V-237, в кв.19  по плана на  с. Константиново, общ. Симеоновград,  обл. Хасково.  

Публикувана на: 18.06.2021г.

Заповед № 216

Сподели: