Неделя 24, Октомври 2021г.

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на Добромир Лозев Вълчев, като заинтересовано лице, че е разработен проект за изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /Плана за регулация/ за УПИ V – за жилищно строителство и магазини в кв. 133 по действащия план на гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково.

 

Публикувана на: 20.09.2021г.

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на Добромир Лозев Вълчев, като заинтересовано лице, че е разработен проект за изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /Плана за регулация/ за УПИ V – за жилищно строителство и магазини в кв. 133 по действащия план на гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково.

 

Предлаганото с проекта изменение на Подробния устройствен план – плана за регулация се изразява в:

  1. Урегулиране на ПИ 1939 по имотни граници;
  2. Разделяне на урегулирания поземлен имот 1939 на два нови урегулирани поземлени имота с номера УПИ X – 1939 и УПИ XI – 1939.

 

Проектът може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

 

Възражение по проекта може да направите в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението на официалната интернет страница на общината, пред Кмета на Община Симеоновград.

 

Сподели: