Сряда 17, Август 2022г.

Заповед № 350 за одобряване на задание за изработване ПУП-СПС за инвестиционна инициатива – „Изграждане на външна ел. връзка за присъединяване на ФЕЦ”  в УПИ IХ-139, кв. 21 по плана на с. Калугерово и разрешаване изготвянето на ПУП-СПС.

Публикувана на: 01.08.2022г.