Сряда 17, Август 2022г.

Заповед № 351 от 01.08.2022г. за одобряване на задание за изработване ПУП-СПС за инвестиционна инициатива – „Изграждане на външна ел. връзка за присъединяване на ФЕЦ”  в УПИ ХV-108, кв. 19 по плана на с. Троян и разрешаване изготвянето на  ПУП-СПС

Публикувана на: 01.08.2022г.