Вторник 31, Януари 2023г.

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на Любомир Храховски и Иван Георгиев Георгиев, като заинтересовани лица, че е разработен проект за изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /План за регулация/ за УПИ VI – 124 в квартал 25 по плана на с. Константиново, общ. Симеоновград, обл. Хасково на основание Параграф 8 от ПР на ЗУТ, чл. 134 ал. 2, чл. 135 ал. 3 от Закона за устройство на територията...................................

 

Публикувана на: 23.01.2023г.

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на Любомир Храховски и Иван Георгиев Георгиев, като заинтересовани лица, че е разработен проект за изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /План за регулация/ за УПИ VI – 124 в квартал 25 по плана на с. Константиново, общ. Симеоновград, обл. Хасково на основание Параграф 8 от ПР на ЗУТ, чл. 134 ал. 2, чл. 135 ал. 3 от Закона за устройство на територията.

Проекта е с обхват УПИ VI – 124 и УПИ VII – 126 в квартал 25 по плана на с. Константиново.

Проектите може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Възражение по проектите може да направите в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението на официалната интернет страница на общината, пред Кмета на Община Симеоновград.

Сподели: