Събота 20, Юли 2024г.

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/, обявява  на Страхил Тодоров и Беатрис Мьолер – Германия, Заповед № 422 от 16.11.2023 г. на Кмета на община Симеоновград, отнасяща се за:..........................

 

 

Публикувана на: 17.11.2023г.

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/, обявява  на Страхил Тодоров и Беатрис Мьолер – Германия, Заповед № 422 от 16.11.2023 г. на Кмета на община Симеоновград, отнасяща се за:

Изменение на действащия ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на                  УПИ ХVI – 797 и  УПИ II - 798 кв. 62 по действащия план на   гр. Симеоновград,  обл. Хасково, представляващо изместване на дворищно регулационната линия между имотите в съответствие с имотната граница на ПИ 797, така както е показано в проекта.

Заповедта и проекта може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението на официалната интернет страница на общината чрез Кмета на Община Симеоновград  пред съда.

Сподели: