Сряда 06, Декември 2023г.

Заповед № 423 от 16.11.2023 да  одобряване на задание и разрешаване изработване на  комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за инвестиционна инициатива – „Кабелна линия    0,4 kV НН за електрозахранване на ФЕЦ”  в УПИ XIX-182, кв. 34   по плана на с. Константиново, общ. Симеоновград.

Публикувана на: 17.11.2023г.