Сряда 24, Април 2024г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на: Н-ци на Ангел Г. Лисчерлиев, Стайко  Р.  Стайков, Н-ци на Геню Гинев, Дойчо Р.  Иванов като заинтересовани лица /съседи/, че е издадена Заповед за одобряване на  ПУП /Подробен устройствен план/ -  ПЗ /План за застрояване/ и изменение ПР /План за регулация/ на УПИ II – 57, квартал 4, по плана  на с.Пясъчево, общ.Симеоновград.

 

Публикувана на: 02.04.2024г. (обновена на: 02.04.2024 08:44:00)

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на:

-  Н-ци на Ангел Г. Лисчерлиев

-  Стайко  Р.  Стайков

- Н-ци на Геню Гинев

- Дойчо Р.  Иванов

 като заинтересовани лица /съседи/, че е издадена Заповед за одобряване на  ПУП /Подробен устройствен план/ -  ПЗ /План за застрояване/ и изменение ПР /План за регулация/ на УПИ II – 57, квартал 4, по плана  на с.Пясъчево, общ.Симеоновград.

Копие на заповедта може да видите тук

Сподели: