Сряда 24, Април 2024г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на: Н-ци на Даниела Х. Лачева, Н-ци на Дялю Мерлинов, като заинтересовани лица /съседи/, че е издадена Заповед за одобряване на  ПУП /Подробен устройствен план/ -  ПЗ /План за застрояване/ и изменение ПР /План за регулация/ на УПИ III – 57, квартал 4а, собственост на „ГЪЛЪБОВО СОЛАР БГ“ ЕООД по плана  на с.Пясъчево, общ.Симеоновград.

Публикувана на: 02.04.2024г. (обновена на: 02.04.2024 08:29:00)

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на:

-  Н-ци на Даниела Х. Лачева

-  Н-ци на Дялю Мерлинов

 като заинтересовани лица /съседи/, че е издадена Заповед за одобряване на  ПУП /Подробен устройствен план/ -  ПЗ /План за застрояване/ и изменение ПР /План за регулация/ на УПИ III – 57, квартал 4а, собственост на „ГЪЛЪБОВО СОЛАР БГ“ ЕООД по плана  на с.Пясъчево, общ.Симеоновград.

Копие на заповедта може да видите тук

Сподели: