Сряда 24, Април 2024г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на: Желязко Койчев,  „Вихри – ЕМ“ ООД, Иванка К.  Вълкова, като заинтересовани лица /съседи/, че е издадена Заповед ...........................................

 

Публикувана на: 02.04.2024г. (обновена на: 02.04.2024 08:56:00)

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на:

-  Желязко Койчев

- „Вихри – ЕМ“ ООД

-  Иванка К.  Вълкова

 като заинтересовани лица /съседи/, че е издадена Заповед за одобряване на  ПУП /Подробен устройствен план/ -  ПЗ /План за застрояване/ и изменение ПР /План за регулация/ на УПИ  VIII – 42, квартал 3, собственост на „ГЪЛЪБОВО СОЛАР БГ“ ЕООД по плана  на с.Пясъчево, общ.Симеоновград.

Копие на заповедта може да видите тук

 

Сподели: