Сряда 24, Април 2024г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на: Иванка К. Вълкова, „Вихри – ЕМ“ ООД,като заинтересовани лица /съседи/, че е издадена Заповед за одобряване на  ПУП /Подробен устройствен план/ -  ПЗ /План за застрояване/ и изменение ПР /План за регулация/ на УПИ  IV – 57, квартал 3, собственост на „ГЪЛЪБОВО СОЛАР БГ“ ЕООД по плана  на с.Пясъчево, общ.Симеоновград.

Публикувана на: 02.04.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на:

- Иванка К. Вълкова

- „Вихри – ЕМ“ ООД

 като заинтересовани лица /съседи/, че е издадена Заповед за одобряване на  ПУП /Подробен устройствен план/ -  ПЗ /План за застрояване/ и изменение ПР /План за регулация/ на УПИ  IV – 57, квартал 3, собственост на „ГЪЛЪБОВО СОЛАР БГ“ ЕООД по плана  на с.Пясъчево, общ.Симеоновград.

 

Заповедта може да видите тук

Сподели: