Сряда 24, Април 2024г.

Със заповед № 116 / 02.04.2024 г. на кмета на община Симеоновград е разрешено изработването на  ПУП /Подробен устройствен план/   -  изменение   ПУР /План   за улична регулация/ на улица с  о.т. 12  и  о.т. 13, между квартали  3  и  4, по плана на с.Константиново, общ. Симеоновград.

Публикувана на: 02.04.2024г. (обновена на: 02.04.2024 08:13:00)

Със заповед № 116 / 02.04.2024 г. на кмета на община Симеоновград е разрешено изработването на  ПУП /Подробен устройствен план/   -  изменение   ПУР /План   за улична регулация/ на улица с  о.т. 12  и  о.т. 13, между квартали  3  и  4, по плана на с.Константиново, общ. Симеоновград.

Копие на заповедта може да видите тук

Сподели: