Понеделник 27, Май 2024г.

ПОКАНА

от Светлана Манолова Стоева-Председател на Общински съвет Симеоновград

До гражданите на Община Симеоновград......................................

Публикувана на: 10.05.2024г.

ПОКАНА

от Светлана Манолова Стоева-Председател на Общински съвет Симеоновград

   До

                                                                      Гражданите на Община Симеоновград

Уведомяваме Ви, че на 21  май 2024г. от 13.00 часа в зала № 14 в сградата на общинска администрация Симеоновград ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2023г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:    /п/

                               /СВЕТЛАНА СТОЕВА/

 

 

 

Сподели: